sv
Ta kontakt

BioCleaner

Minireningsverk för avloppsvattenrening

Över 20 år på marknaden

Läs mera

För dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet

BioCleaner minireningsverk är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i våra minireningsverk om de kommunala reningsverken med biologisk och kemisk rening. BioCleaner minireningsverk lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende. Det är nämligen utrustat med ett unikt semesterdriftläge vilket möjliggör full rening även för fritidshus i skärgården eller på fastlandet.

ARV BioCleaner som produceras av företaget ENVI-PUR, s.r.o. uppnår alla existerande standarder och förordningar inom den Europeiska Unionen. Det behandlade avloppsvattnet möter de föreskrivna gränserna för nitrogen, fosfor och fasta ämnen. Det behandlade avloppsvattnet kan tryggt ledas till grundvatten samt ytvatten.

Kompakt design

All rening i en tank

Hög effektivitet

Inga rörliga delar eller mekaniska pumpar i tanken

Enkel drift

Låga driftskostnader

Lätt rengöring

Minimalt underhåll

Hur går reningsprocessen till?

  1. Allt avloppsvatten leds rakt in i minirensingverket och hamnar i den inbyggda grovrensen som finns placerad vid inloppet. Här fastnar det som inte är avsett att hamna i ett biologiskt reningsverk t.ex. våtservetter, påsar, wettextrasor m.m. Till inloppszonen återspolas även slam från sedimenteringszonen i mitten av reningsverket, vilket bidrar till att kvävereningen maximeras.

  2. Från inloppszonen rör sig slammet vidare via sjävfall in till aktiveringszonen, bioreaktorn. Här syresätts avloppsvattnet kraftfullt från botten med flera luftmembran som avger små mikrobubblor som tränger in i avloppsvattnet och ett så kallat aktivit slam bildas. Denna syresättning bidrar till att reningsverket inte avger några rötgaser eller motbjudande lukt.

  3. Efter syresättning leds avloppsvattner in i mitten av reningsverket. Här sedimenterar slammet till botten och återspolas till inloppsdelen av reningsverket med hjälp av mammuthpump (luft som leds ned till botte nav ett luftrör och drar med sig slammet).

  4. Avloppsvattnet som nu är renat på samtliga näringsämnen leds vidare in till den inbyggda och certifierade efterpoleringen. Här sker en omvänd mikronfiltrering för att eliminera orenheter följt av en UV-belysning av det renade vattnet. Det renade vattnet leds sedan till recipient, förslagsvis ett dike eller motsvarande.

Ta kontakt

Modeller

Comfort

En bekväm lösning
Kontrollenhet COMFORT Plus
Fjärrstyrning
Varianter:
BC 4 PP – BC 30 PP
BC 4 B – BC 20 B

Exclusive

En exklusiv lösning
Finpartikel filter
UV belysning som tillägg
Varianter:
BC 4 PP – BC 30 PP
BC 4 B – BC 20 B

Mått & dimensioner

BReik Ab

Vörå maskinuthyrning grundades av Bo Rintamäki 2010 och har ett brett urval av de flesta olika byggmaskiner som du kan hyra, som t.ex. markvibratorer, borr och pikmaskiner, skylift, minilastare med mera.

2017 grundades aktieföretaget Breik eftersom verksamheten hade utökats och växt med bl.a. stubbfräsning, vässning av golfbanebett, service inom fiskenäringen för bolaget Scandinet, mindre svetsarbeten samt skruvprojekt. Idag är Vörå maskinuthyrning en del av det nya företaget Breik. 2019 blev Breik Finlands importör av de högklassiga reningsverken BioCleaner. 


Vill du veta mer om BioCleaner minireningsverk?

Tveka inte att kontakta oss

Web design by BAMM!
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound